Kontaktai
Telefonai:
Mob.  +370 610 054 19
Mob. +370 610 409 91
Tel.
Faks.
+370 5 240 43 21
+370 5 240 45 62

El. paštas:
pardavimai@bllc.lt
info@bllc.lt
 
Darbo laikas:
Pirm. - Ketv.: 8:00-17:00
Penkt.: 8:00-16:00

Adresas:
Savanorių pr. 187/1
LT-02300 Vilnius

Lyninės elektrinės talės sprogiai aplinkai

/ / / Lyninės elektrinės talės sprogiai aplinkai
Lyninės elektrinės talės sprogiai aplinkai

Produkto aprašymas

Jei elektrinis kėlimo mechanizmas instaliuojamas sprogioje aplinkoje, būtina tinkamai įvertinti sprogumo lygį bei veiksnius, kurie gali inspiruoti sprogimą. Tai gali būti didesnė nei leistina dujų, garų, dulkių koncentracija bei sprogimui palankus temperatūros riežimas.
ATEX (pranc. ATmosphere EXplosive-Sprogios atmosferos) - taip vadinama Europos komisijos direktyva 94/9/EC - "Įranga ir saugumo priemonės, skirtos naudoti sprogių atmosferų aplinkoje". Joje apibrėžiami esminiai reikalavimai įrangai, naudojamai įmonėse, kurių teritorijoje yra sprogios atmosferos. Direktyva apima nepaprastai platų sąrašą įrangos, kuri potencialiai gali būti naudojama naftos (ir jos produktų) perdirbimo bei transportavimo įmonėse, chemijos pramonės įmonėse, grūdų malūnuose, cukraus gamyklose ir kitose įmonėse, kuriose yra tikimybė susidaryti sprogioms atmosferoms.
Direktyvos privalomas taikymas skiriamas į dvi kategorijas:
 
įrangai, instaliuotai iki 2003 m. liepos 1 d. - privalomas nuo 2006 m. liepos 1 d.
įrangai, instaliuotai po 2003 m. liepos 1 d. - privalomas nuo 2003 m. liepos 1 d.
 
Lygiagrečiai ATEX direktyvai 94/9/EC, taikoma kita direktyva - 1999/92/EC, nusakanti minimalius reikalavimus darbų saugos ir sveikatos apsaugos priemonėms, skirtoms apsaugoti darbuotojus, dirbančius potencialiai sprogių atmosferų zonose. Darbdavys prisiima atsakomybę už šių reikalavimų laikymąsi.


Techninė informacija

 
Keliamoji galia (kg)
            
Kėlimo aukštis (m)
Darbo riežimas
Kėlimo greitis (m/min) Mikro gretis kėlimui (m/min)
Pavažiavimo greitis (m/min) Klimatinės sąlygos
Įtampa
nuo 500 
6,0 - 75,0
pagal FEM 9,511 -1Аm-4m
pagal ISO 4301/1 - М3-М7
pagal GOST 25835 - 1М-5М
 4,0;
6,0;
 8,0; 12,0; 16,0; 24,0; 32,0;
 0.7/4.0; 0.7/6.0; 1.4/8.0;  1.4/12.0;  2.0/16.0;  2.8/24.0; 4.0/32.0;
8.0; 10.0; 12.0; 15.0; 20.0; 32.0; 12.0/4.0; 
15.0/5.0; 20.0/6.0; 32.0/10.0;
nuo 25С iki +40С 
 nuo 43С iki +40С
 nuo 25С iki +50С
380V / 50Hz


Pagal kliento pageidavimą komplektuojame:

-distancinis valdymas;
-tolygaus talės įsibėgėjimo bei judėjimo greičio keitimo įranga;
-kėlimo mikro greitis; 
-antras kėlimo stabdis; 
-galima pagaminti tiek stacionares tales, tiek su žemu statybiniu aukščiu;
 

Standartiškai lynininės talės sprogiai aplinkai gaminamos pagal saugumo sprogioje aplinkoje klasę B-I. Kategorija, pavyzdžiui 1ExdIAT3, nusako aplinkoje esančio sprogaus mišinio koncentraciją.


Markiravimo pavyzdys: 1ExdIAT3
1
Ex
d
IA
T3
Atsparumo sprogumui lygis
Atitikties standartui ženklas
Apsaugos nuo sprogimo lygis
Ore esančio sprogaus mišinio koncentracija
Aplinkos temperatūros ženklas

1ExdIAT3
- Apsaugos nuo sprogimo esminis principas yra liepsną gesinančios zonos sudarymas arba   kitaip apvalkalas, pro kurį praeidama liepsna atvėsta.
Elektrosistemos dalys bei kitos kėlimo mechanizmo detalės, kurios apsaugotos apvalkalu:
Kėlimo elektrovariklis su konusiniu rotorium ir įmontuotu konusiniu stabdžiu;
Pavažiavimo elektrovariklis su diskiniu stabdžiu;
Elektro spinta su kontaktorium, transformatorius, šiluminė apsaugos relė, galiniai išjungėjai, pagrindinis kontaktorius ir valdymo postas. Tai leidžia naudoti talę sprogiose aplinkose.
(Ex) – Elektroįrangos, kuri pagaminta taip, kad nekiltų sprogimas sprogioje aplnkoje, standarto ženklinimas. 
d – Šiuo ženklu konstatuojama, kad esant pavojingai sprogių medžiagų koncentracijai, įranga nesukels spaudimo arba liepsnos ir neleis įvykti sprogimui, o jeigu įvyko trumpas ugnies pliūpsnis, jis bus neutralizuotas.